Per 3 juni 2023 zijn wij permanent gesloten.

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hebben we besloten ons bedrijf op te heffen.

Ons email adres blijft het hele jaar nog in gebruik. Bij vragen kunt u zich op die manier tot ons richten.